Anketa o potrebama OCD-a za podrškom

U sklopu projekta SOS za OCD – UP.04.2.1.11.0097, pripremili smo Vam anketu o Vašim potrebama za podrškom u radu. Cilj ankete je mapiranje potreba OCD-a te na temelju rezultata ankete, pružanje savjetodavne podrške putem Help deska koji će biti uspostavljen u sklopu projekta. Ispunjavanje upitnika je anonimno te će se rezultati gledati na grupnoj razini. […]