Skupština Udruge Jaglac

Dana 07.11.2022. godine u prostoru višenamjenske dvorane u Orahovici održana je skupština Udrugeosoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica. Predsjednica udruge, gđa. Đurđa Šimatovićsazvala je skupštinu radi usvajanja plana rada i financijskog plana za 2023. godinu.Sjednici skupštine prisustvovao je i gradonačelnik Grada Orahovice, gospodin Saša Rister, koji jeistakao kako Grad Orahovica i Udruga „Jaglac“ već dugi […]