Koji su rokovi čuvanja dokumentacije vezana uz zapošljavanje i rad zaposlenika, te prestanak radnog odnosa?

akon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija u članku 16. stavak 4. propisuje rokove čuvanja financijske dokumentacije i financijskih izvještaja. Zakon o radu u članku 5. definira da su poslodavci dužni voditi evidenciju o zaposlenicima te su dužni osigurati dokaz vođenja evidencije o radnicima i o radnom vremenu, sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu […]