Aktivistička školica u Zelenoj akciji

U sklopu 25. Jesenskog eko-seminara Zelena akcija organizira tradicionalnu“Aktivističku školicu” koja će se održati od 3. – 4. prosinca uZelenoj akciji u Zagrebu. “Tijekom školice prolazit ćemo kroz osnove aktivističkogorganiziranja. Kroz teoriju i praksu odgovorit ćemo na pitanja: koja sunaša temeljna građanska prava, gdje je granica između zakonitog inezakonitog djelovanja, koji tip građanskog aktivizma i […]