Besplatna online edukacija – krizne situacije

Centar za inkluzivne radne aktivnosti u partnerstvu s Centrom za obrazovanje odraslih Validus provodi projekt „Ojačajmo Civilno Društvo“. U okviru projekta, za zaposlenike organizacija civilnog društva, organiziramo besplatnu online edukaciju „Planiranje i podrška osobama s intelektualnim teškoćama u kriznim situacijama“. Edukacija će se održati 26. i 27. listopada 2022. godine, od 10:00 do 16:00 sati putem […]