Anketa: Udruge u riziku od nelikvidnosti

Pred vama je kratki anketni upitnik “Udruge u riziku od nelikvidnosti” za koji će vam trebati maksimalno 8 minuta! Ovo kratko istraživanje kako se udruge nose s problemima osiguravanja likvidnosti provodi udruga Gong, a u svrhu zagovaračkih aktivnosti za stvaranje boljeg okruženja za rad organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj. Rezultati će biti dostupni u okviru […]

Akcija prikupljanja donacija za pomoć 250 energetski ranjivim osobama starije životne dobi

Zelena energetska zadruga u suradnji sa Zakladom Solidarna pokreće akciju prikupljanja donacija kroz CEES projekt u sklopu koje će građani imati priliku pomoći 250 energetski ranjivim osobama starije životne dobi u osiguravanju paketa za uštedu energije i savjetovanja o učinkovitoj potrošnji energije u kućanstvu. Kako bi akciju proveli sto bolje, partneri iz ZEZ-a slozili su kratku anketu mapiranja (doslovno tri pitanja) pa […]

Anketa o potrebama OCD-a za podrškom

U sklopu projekta SOS za OCD – UP.04.2.1.11.0097, pripremili smo Vam anketu o Vašim potrebama za podrškom u radu. Cilj ankete je mapiranje potreba OCD-a te na temelju rezultata ankete, pružanje savjetodavne podrške putem Help deska koji će biti uspostavljen u sklopu projekta. Ispunjavanje upitnika je anonimno te će se rezultati gledati na grupnoj razini. […]