SOS za OCD – HELP-DESK

NAZIV PROJEKTA: SOS za OCD

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

FOND: Europski socijalni fond

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

NOSITELJ PROJEKTA: Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET

NAZIV PARTNERA: Udruga MI, Udruga Breza, Gong, Inkluzivna kuća Zvono

BROJ ČLANICA MREŽE: 14

PODRUČJE DJELOVANJA: 5 ŽUPANIJA

BROJ PROJEKTA: UP.04.2.1.11.0097

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 489.428,99 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 416.014,64 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA URED ZA UDRUGE: 73.414,35 kn

TRAJANJE PROJEKTA: 16 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 27.12.2021. – 27.4.2023.

ZA VIŠE INFORMACIJA: mreza.sos.net@gmail.com i manic1009@gmail.com

CILJEVI

Jačanje kapaciteta OCD za odgovaranje na potrebe lokalnih zajednica Slavonije i Dalmacije

OČEKIVANI REZULTATI

Pružena podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a, pružena kontinuirana podrška i prostor za vođene rasprave OCD-a, jačanje kapaciteta SOS-NET Mreže i partnera te transfer znanja i praksi partnera na članice Mreže.

VIŠE O PROJEKTU

Projekt nastoji doprinijeti rastu OCD-a i osiguravanju društveno-ekonomskog rasta, jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Dalmacije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za neposredni rad u području zapošljavanja, dobrog upravljanja, obrazovanja i socijalne uključenosti na lokalnoj razini. Aktivnostima projekta jačat će se suradnja civilnog i javnog sektora na području Slavonije, za kvalitetnije rješavanje kriznih situacija u skladu s potrebama zajednice, što direktno doprinosi unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva članova SOS NET Mreže u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva

 • provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija

 • jačanje kapaciteta projektnog tima OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i uslijed kriznih situacija – rješavanja potreba ranjivih skupina

 • sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini

O HELP-DESKU: ​

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove.

Osam stručnjaka dostunih za upite.

UKRATKO O STRUČNJACIMA:​

 1. Vanja Đumić – ima preko 11 godina iskustva rada u civilnom sektoru. Voditeljica je poludnevnog boravka, radno – okupacijskih radionica u Inkluzivnoj kući Zvono i upraviteljica Socijalne zadruge Miva art. Završene edukacije: Komunikacijske vještine, Soft skill akademija, Radionica – Izrada jelovnika bez posebnih prehrambenih potreba u okviru preporuka Svjetske Zdravstvene Organizacije, Osnove nutricionizma, Osobno – usmjereno planiranje, Zapošljavanje osoba s invaliditetom, Pružanje podrške, Kvaliteta življenja, Digitalne vještine.

  Help-desk: zadužena za teme vezane uz socijalno uključivanje, zapošljavanje, volonterski menadžment, socijalne usluge/politike i društveno poduzetništvo.

 1. Tijana Tešija – 7 godina iskustva rada u civilnom sektoru. Magistra sociologije, trenerica (završen Trening za trenere 2019.), interkulturna medijatorica (2019.), mentorica za implementaciju Sustava za upravljanje kvalitetom za OCD OK 2015. Iskustvo u pisanju i prijavi projekata iz različitih nacionalnih i EU natječaja, provedbi projektnih aktivnosti, projekt menadžmentu ESF i nacionalnih projekata.

  Help-desk: zadužena za teme vezane uz područja mobilizacije zajednice, volonterskog angažmana, standarda kvalitete i dobrog upravljanja.

 1. Blaženka Sečkar – ima preko deset godina aktivističkog i profesionalnog staža u organizacijama civilnog društva, a nekoliko godina je bila i predavački angažirana na poslovnoj školi ekonomije i managementa. Diplomirala je matematiku na PMF-u u Zagrebu. Njezine su aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta organizacije, financijsko poslovanje i održivost civilnog sektora. Članica je Savjeta za razvoj civilnog društva osnovanog pri Uredu za udruge Vlade RH.

  Help-desk: zadužena za teme vezane uz financije, UPC i izvještavanje, volonterstvo, pružanje podrške OCD-ima za prevladavanje poteškoća u radu.

 1. Ivana Šibalić – projektna koordinatorica u Udruzi za rad s mladima Breza s više od 20 godina iskustva rada u organizacijama civilnoga društva na razvoju projekta usmjerenih stručnjacima u radu s mladima i za mlade te s mladima. Područja djelovanja: aktivno građanstvo, održivi razvoj i globalno obrazovanje, migracije, međunarodna suradnja i umrežavanje.

  Help-desk: zadužena za teme vezane uz socijalno uključivanje i zapošljavanje, financije, UPC i izvještavanje, volonterstvo, pružanje podrške OCD-ima za prevladavanje poteškoća u radu.

 1. Lana Gorinsky – dipl.iur.- pravnica koja dvanaest godina radi u Udruzi za rad s mladima Breza. Njezin svakodnevni rad uključuje pravno-administrativne poslove i praćenje zakona i propisa, a najviše iskustva ima u području radnog prava, socijalne skrbi i rada udruga. Lana voli direktan rad s ljudima i svoje znanje i iskustvo rado prenosi u sklopu edukacija, radionica i pravnog savjetovanja.

  Help-desk: zadužena za teme vezane uz financije, UPC i izvještavanje, volonterstvo, pružanje podrške OCD-ima za prevladavanje poteškoća u radu.

 1. Dajana Nendl – diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je nakon deset godina prakse položila ispit za ovlaštenog revizora. Radni je staž stjecala u dioničkom društvu i u privatnom poduzetništvu. Zadnjih 14 godina radi u neprofitnom sektoru, a od toga je skoro 10 godina vodila računovodstvo i financije za središnjicu sindikata s 365 podružnica u cijeloj RH. U Gongu je od 2019. i zadužena je za praćenje usklađenosti procedura organizacije sa zakonskim normama i regulativom te opće poslove.

  Help-desk: zadužena za teme vezane uz područja financija i revizije.