Održane tri radionice stručne podrške partnera CZSS Virovitica u Jaglacu

8.studenog 2022. održane su tri radionice u sklopu programa “Jaglac” moj drugi dom. Radionice
su održale predstavnice CZSS Virovitica i to:

 1. Radionica supervizija za djelatnike udruge i partnere koju je vodila Marija Bajan Prokl,
  ravnateljica CZSS Virovitica
 2. Radionica za roditelje/članove obitelji koju je vodila Sandra Matošina Borbaš, prof. psihologije
 3. Radionica za korisnike poludnevnog boravka koju je vodila Tamara Sadlovski, prof.
  educ.rehab.
  Udruga “Jaglac” zahvaljuje svojim dugogodišnjim vanjskim suradnicima i partnerima na podršci.
  Program „jaglac“ moj drugi dom financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i
  socijalne politike u okviru Poziva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za
  razdoblje od 2020. do 2023. godine u iznosu od 230.000,00 kn na godišnjoj razini. 
  Provedba 3. godine programa započela je s 1. lipnjem 2022. godine, a završava s 31. svibnjem
  2023.g.
  Opći cilj programa “Jaglac” – moj drugi dom je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih
  usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja
  osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT) i osoba s invaliditetom (OSI) Virovitičko- podravske
  županije (VPŽ).
  Provedbom programa u suradnji s partnerima Grad Orahovica, CZSS Slatina i CZSS Virovitica i
  suradnicima Centrom za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica i Udrugom djece i mladih s
  poteškoćama u razvoju “Zvono” Belišće unaprijediti će se socijalna usluga poludnevnog boravka
  ruralnog područja VPŽ (I. skupina prema Indeksu razvijenosti u RH) na kojem nije dovoljno
  razvijena i regionalno pokrivena mreža socijalnih usluga za OSIT. Zajedničkim naporima
  nositelja, partnera i suradnika programa doprinijeti će se uspješnijem rješavanju potreba korisnika
  te definirati prioriteti za daljnji razvoj usluga u zajednici kao vid prevencije institucionalizacije.
  Specifični cilj programa je omogućiti socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 25 korisnika na
  području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju,
  socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika u cilju poboljšanja kvalitete života
  osoba OSI/OSIT.
  Ponudom socijalne usluge poludnevnog boravaka i radno-okupacijskih aktivnosti u ruralnom
  području koje je prometno izolirano, omogućiti će se dostupnost izvaninstitucijske socijalne
  usluge za OSI/OSIT u zajednici u kojoj žive. Razvojem i unaprjeđenjem socijalne usluge
  poludnevnog boravka doprinijeti će se poboljšanju kvalitete života OSI/OSIT poštujući njihovo
  urođeno dostojanstvo, uvažavanjem njihovih interesa, te sprečavanjem bilo kakve diskriminacije
  snaženjem svih oblika društvene solidarnosti.
  Razvojem suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinice područne samouprave,
  ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove i udruga, zajedničkim naporom će se
  definirati prioriteti za daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga u zajednici za
  OSI/OSIT.

Imaš pitanje?

Online platforma za pomoć i podršku, podrška i razmjena znanja i iskustva specifičnih za poslovanje i djelovanje OCD-a; kontinuirana podrška i prostor vođene rasprave za OCD-ove. Čak osam stručnjaka će vam pružiti pomoć iz raznih kategorija kao što su radno pravo, pravna pitanja i zapošljavanje, javna nabava i revizija, dobro upravljanje, volonterstvo i društveno poduzetništvo.